עיצוב גן ילדים ברעננה

תכנון גן ילדים עירוני הממוקם ברעננה

נוף הפרדסים של רעננה היווה מקור השראה לעיצוב הגן והפך למוטיב עיצובי שנכנס לתוך הגן

הפרדסים הם תפאורה לפעילויות שונות של הגן ומאפשר לילדים לקטוף את פרותיהם

שימוש בצורות בסיסיות ומיעוט חומרים כדי שהעיצוב יהווה במה לפעילות ויצירה של הילדים

Show More